Vestengveien 40
1725 Sarpsborg

Betingelser

Sentrum Kampsport er et idrettslag og følger gjeldende regler satt av Norges Idrettsforbund (NIF) og øvrige lover for idrettslag.

Du forplikter deg til å følge de anvisninger og regler som til enhver tid gjelder i klubben og som tilsagt av din instruktør.

Medlemsskapet er personlig og kan ikke overdras til andre. Vår timeplan ser du her.

Du har mulighet til å få 2 gratis prøvetimer. Påmelding skjer her. Etter 2 prøvetimer må du melde deg inn i klubben. Innmelding skjer her

Medlemskontingenten belastes det enkelte medlem årlig i tillegg til eventuell treningsavgift og dekker medlemskap i Norge Idrettsforbund, NIF, og aktuelle kampsports stilarts organisasjon samt forsikringer.

Eventuell konkurranselisensen og gebyr for deltakelse i konkurranser/stevner for konkurranseutøvere kan komme i tillegg til kontingent og treningsavgifter. Deltakelse i konkurranser må alltid avtales og godkjennes av sportslig leder på dit kampsportparti.

Eventuell innmeldingsavgiften dekker administrasjon, medlemskort, innrapportering til forbund etc.

Ingen betalte avgifter eller kontingenter vil bli refundert.

Sentrum Kampsport bruker fra 1.okt 2021 Spond som medlemsystem og vil for nye medlemmer 2021 samt gamle fra 1.januar 2022 kreve inn medlemskontingent og treningsavgift via Spond.

Det er krav om bruk av Spond appen i mobiltelefon eller på PC for å motta invitasjon, samt melde seg på treninger.

Du forplikter deg til å betale treningsavgift og medlemskontingent i rett tid på betalingskrav sendt i Spond appen. Treningsavgift belastes i 2, eller flere, perioder pr år, med mulighet til å dele opp betalingen der kravet er utover 1 måneds betaling, på dit registrerte kort. Våre priser ser du her.

Etter betalingsfrist på purring nå 2 på treningsavgift vil din tilgang til treningsparti bli slettet i Spond inntil betalingskrav er betalt. Du plikter selv å si ifra når innbetalingen er gjort. Medlemskap i klubben og forbund består ut året kontingent er betalt for.

Medlemmer blir fakturert et månedlig fast beløp, også i ferier. Treningsavgiften er månedlig jevnt fordelt over den perioden man er medlem, således er det tatt hensyn til ferie og fridager.

Treningskontrakten må sies opp skriftlig. Det er 2 måneders oppsigelsesfrist, beregnet fra dato vi mottar skriftlig oppsigelse. Skriftlig oppsigelse må leveres via webskjema tilgjengelig på våre nettsider. Oppsigelse kan gjøres vi vårt online skjema

Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene i klubben.

Du skal respektere andre medlemmer, spesielt instruktører og utøvere med lenger fartstid enn deg selv.

Som medlem hos Sentrum Kampsport godtas det at informasjon, brukerundersøkelser og annet sendes ut på SMS og/eller epost på vegne av klubb og/eller forbund. SMS/epost kan også inneholde reklame, men dette kan du reservere deg mot.

Misbruk av kampsport, uakseptabel oppførsel og/ eller holdninger som ikke er forenlig med vår virksomhet fører til utestenging fra klubben.

Bruk av dopingmidler og/ eller ulovlige preparater fører til utestenging fra klubben. Vi henviser til Antidoping Norge sine regler og gjeldende dopingliste.

Medlemmer har ikke anledning til å drive undervisning/ opplæring i kampsport uten godkjenning fra klubbens ledelse. Overtredelse vil kunne medføre utestenging fra klubben.

Det er ikke tillatt å ta med uvedkommende inn i klubblokalene uten godkjenning fra klubbens ledelse dersom lokalene brukes utenom åpningstidene (spesialavtale). Overtredelse vil kunne medføre utestenging fra klubben.

Mislighold av betalingsforpliktelsen fører til utestenging fra klubben inntil kravet, med tillegg for renter og tilleggsomkostninger, er betalt.

Sentrum Kampsport forbeholder seg retten til å foreta nødvendige justeringer av treningstider, treningsavgift og årlig medlems-kontingent. Medlemskontingenten kan dog kun endres på årsmøtet.

Sentrum Kampsport forbeholder seg retten til å ha et redusert treningstilbud ifm helligdager, skoleferier o.l.

Sentrum Kampsport fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer og/ eller gjenstander som oppstår under trening eller som følge av opphold i klubben. Dette gjelder også tap av klær og andre personlige eiendeler.

Eventuellt behandling og erstatning ifbm skader ved trening eller arrangement i klubben er dekt av Norges Idretsforbund og/eller Norges Kampsportsfobund sine forsikringer (det gjelder egne vilkår). Les mer om barne og ungdomsforsikring inntil 13 år via NIF, og om forsikring til eldre ungdom og voksne via sine særforbund; Norges Kampsportforbund eller Norges Kickboksingforbund. Dette fordrer medlemskap i klubben og betalt kontingent for inneværende år. Medlemmet tar selv kontakt med det respektive forsikringsselskapet for å melde skade.

Fotosamtykke
Medlemmet blir spurt om fotosamtykke i forbindelse med innmelding og påmelding andre arrangementer der det kan være naturlig å ta bilder til bruk på sosiale media for å promotere klubben og det aktuelle treningspartiet. Klubben vil aldri ta bilder uten samtykke av foreldre og/eller medlemmet, og det er strengt forbudt for medlemmer og foreldre å ta bilde i klubben lokaler uten tillatelse fra klubben og samtykke innhentet fra den enkelte. Allikevel vil det være adgang for presse og publikum å ta bilder på større offentlige arrangementer der hensynet til pressefriheten kommer foran den enkeltes personlige preferanser (feks større turneringer, offentlige opptreden utenfor klubben, 17.mai tog, og lignende). Er det tilfeller der dette må unngås allikevel ber vi foreldre/foresatte/medlemmet ta kontakt med klubben slik at vi kan hjelpe til og tilrettelegge best mulig for den enkelte, uten at vi kan garantere noe som helst ute i det offentlige rom.