Vestengveien 40
1725 Sarpsborg

Spørsmål og svar

Adresse og treningstider

Se nederst på kontakt oss for kart til våre lokaler og timeplan for treningstider.

Covid-19 restriksjoner
Klubben følger de til en hver gjeldende covid-19 restriksjoner fra myndighetene som kan begrense trening og oppmøte i våre lokaler. Meldinger vil eventuelt bli sendt ut til medlemmer via Facebook side til klubben og meldinger i Spond appen.

Facebook
Hold dere oppdatert på våre ulike Facebook sider, her vil vi fortløpende legge ut informasjon vedrørende online trening, samt annen relevant informasjon.

Online trening
I tillegg til å tilby våre medlemmer trening som vanlig i våre lokaler, vil vi i tillegg tilby dere online interaktiv trening via Zoom i peroder med stengte lokaler pga Covid19. Ta kontakt med oss for tilgang. I tillegg kan dere finne treningsøkter og treningstips via vår Youtube kanal.

Priser og betingelser

Se våre til en hver tid gjeldende priser og betingelser.

Spond
For best mulig kontroll på oppmøte og eventuell smittesporing kreves elektronisk påmelding til treninger via appen SPOND. All påmelding på treninger skal fra og med uke 34 skje via SPOND. Alle medlemmer/foresatte og instruktører må laste ned appen og registrere seg for å få invitasjon til treninger og svare bekreftende på/avkrefte deltagelse

Spond finner du:
for PC med en nettleser på https://spond.com/
 
Har du ikke fått noen invitasjon til Sentrum Kampsport på SPOND så send en melding til are@sentrumkampsport.northeurope.cloudapp.azure.com.
 
For påmelding til Prøvemedlemskap melder utøver, og eventuell foresatt, seg på riktig kampsport via lenken:

Søke kommunal støtte til treningsavgift
Det er også mulig å søke kommunal støtte for medlemsavgift for barn og ungdom. Dette hjelper klubben med å opprettholde tilbudet samt at du som medlem kan trene som vanlig. Det er et krav at du allerede er registrert medlem i klubben med betalt kontingent for å søke støtte ordning hos oss.

Skulle det være spørsmål ang dette, ta kontakt med sportslig leder på dit treningsparti så hjelper vi dere videre.

Youtube
På vår Youtube kanal finner dere mange forslag til øvelser og aktiviteter laget siste uken av våre flinke instruktører. Det er og sent ut melding til alle medlemmer på epost om online-trening som foregår via Zoom.