5. Little Tigers

 

Little Tigers er våre egne kampsportgrupper for barn i alderen 6-8 år. Barna utvikler grovmotoriske ferdigheter samtidig som de øver seg på å samarbeide, å respektere andre samt å motta beskjeder i en gruppe.

INKLUDERENDE KAMPSPORTTRENING I ET TRYGT MILJØ

Little Tigers er grunnleggende kampsport for barn 6-8 år og inneholder flere stilarter som karate, jujutsu, kickboxing og taido.
Her lærer de typiske kampsportteknikker som slag, spark, selvforsvar og kata som er en serie med teknikker som danner et mønster/ koreografi
Vi ønsker å gi barna en bedre kroppskontroll og lære gleden av bevegelse. Barna vil lære å lytte til instruktøren, være snill mot sine kamerater, alltid gjøre sitt beste og aldri bruke kampsport for å gjøre noen vondt.

På Little Tigers har vi fokus på:

  • Grovmotorikk
  • Evne til å konsentrere seg
  • Samhandling med jevnaldrende
  • Evne til å ta korte instruksjoner fra voksne

Målet er å styrke barnas selvfølelse og fysikk ved hjelp av grunnleggende teknikker i kampsport. I Little Tigers har vi fokus på struktur, motorikk, kroppsbeherskelse, konsentrasjon, samspill med andre barn og lære respekt/høflighet. I Little Tigers legger vi til rette for at barna opplever mestring, trygghet og vennskap. De skal få basisferdigheter i kampsport som grunnstillinger, slag, spark og selvforsvar.
Vi har et graderingssystem med Tigergull striper som gir en ny stripe for hver gradering. Ved første gradering gis nytt hvitt belte med en Tiger på, der de kan feste gullstripene sine. Graderingen skal være et lystbetont, inkluderende arrangement, og det er deltagelsen og ikke prestasjonen som gjelder. Alle påmeldte blir godkjent. Graderingen utføres som en oppvisning for familie og venner i slutten av hver termin.

Foresatte får lov til å være med inn på treningen som tilvenning de første gangene, hvis du som foresatt tror at det er til det beste for barnet ditt. Stillhet må respekteres og mindre søsken kan ikke være med inn. Vi ønsker deretter at barna trener på å bli selvstendige, slik at etter tilvenningen skal de kunne delta på egen hånd. Vi har erfart at konsentrasjonen som oftest er bedre når det ikke er for stort publikum på trening. Vi tar selvsagt hensyn til at enkelte barn kan trenge en lenger tilvenningsperiode eller at det er andre årsaker der foresatte bør være til stede under trening.

HVORDAN FOREGÅR TRENINGEN?

I denne gruppen får barna tekniske utfordringer, der koordinasjon, styrke og kroppsbeherskelse er viktige elementer. Det er en viktig del av treningen å vise respekt for omgivelsene og være oppmerksom. Treningen inneholder forskjellige leker som alle er relatert til kampsport.
Her trener vi varierte slag og spark sammen med partner, frigjøringer i selvforsvar og lærer ”Sverdets kata”.
Treningen varer i 60 min, en dag i uke fordelt på en Mandagsgruppe og en Onsdagsgruppe.

Se timeplan for treningstider. Bestill gjerne 2 prøvetimer uten kostander til dit barn, eller meld deg inn i klubben direkte, via Spond.